IK Sleipner hade ansökt om bidrag på 180 000 kronor från kommunala Integrationsfonden, för att bland annat täcka kostnader för ungdomar som inte betalt medlemsavgiften i klubben. Nu blev det alltså inga pengar. Ett bidrag som annars hade betytt mycket för klubben.

– Vi har vetat det här ett tag och det är klart att det påverkar oss. Men vi får försöka lösa det på andra sätt. Delvis genom hjälp från sponsorer. Vi har en idé om att låta sponsorer köpa en matchboll vid matchen mot Motala 24 september. Priset för matchbollen är 1 938 kronor (1938 var året klubben vann SM-guld). Det täcker ungefär en medlems- och aktivitetsavgift, säger vice ordförande Anders Nobrant.

Enligt beslutet i kommunstyrelsen avslås begäran därför att ansökan inte uppfyller kriterierna för fonden. "Aktiviteterna i IK Sleipner riktar sig till befintlig verksamhet och till redan aktiva i klubben", säger man i beslutet. Enligt Anders Nobrant handlar det om ungefär 70 ungdomar som av olika skäl inte betalt in pengarna.

– Jag köper att vi inte uppfyller kriterierna. Men samtidigt är det ett problem när vi inte får in våra avgifter. Det finns antagligen olika skäl till varför det är så. Men för några handlar det säkert om ekonomi. Jag tänker att integration måste vara att alla kan vara med om man vill, säger han.

I beslutet från kommunstyrelsen konstaterar man att det finns möjlighet för individer/familjer att ansöka om ekonomiskt bistånd för medlemsavgifter. Man säger också att fonden inte ska täcka underskott i en förening.