Tingsrätten, förvaltningsrätten och hyresnämnden i Linköping ligger innanför avspärrningen. Alla dagens förhandlingar är därför inställda.

Polisens avspärrningar runt Garnisonen i Linköping är nu hävda. Tingsrättens verksamhet återupptas i morgon.