På fredagen presenterade Centerpartiet i Norrköping sitt politiska program inför höstens val.

Centern går fram som ett eget parti i valrörelsen, men vill fortsätta att styra tillsammans med de andra partierna i Kvartetten, S, KD och L.

– Vi har sagt att om vi får förnyat förtroende så gör vi gärna det. Vi tycker att det har fungerat bra, säger kommunalrådet Karin Jonsson (C).

Artikelbild

| Kerstin Sjöberg, Karin Jonsson, Christian Widlund och Kajsa Törnqvist Netz presenterade Centerpartiets lokala politiska program.

– Det handlar om att få inflytande för vår politik. Då är det bättre att sitta med i en majoritet än att sitta i opposition, säger Kerstin Sjöberg, ordförande i C i Norrköping.

Centern har drygt 300 medlemmar i Norrköping och har fått 30-40 nya medlemmar.

– Vi har sällan haft en sådan tillströmning av medlemmar som vi har nu. Det har vi inte haft på 30 år, säger Karin Jonsson.

Annie Lööf-effekten är en förklaring. Jonsson nämner också fortsatt förtroende för partiet efter debatten om ensamkommande flyktingbarn.

Artikelbild

| Kerstin Sjöberg (C), Vikbolandet, toppar Norrköpings regionlista.

Nya medlemmar anger miljöfrågorna och migrationsfrågorna, medmänsklighet och värderingarna, som orsak till att de väljer C, säger Kerstin Sjöberg.

Vad har då C lyckats med under mandatperioden, vad har satt avtryck i Kvartettens politik?

Artikelbild

| Kommunalrådet Karin Jonsson (C).

– Dels är det miljö- och klimatfrågorna, dom har vi haft hand om helt och hållet. Där tycker jag att vi gjort mycket bra grejer. Sedan är det det här med decentralisering, att man tänker på hela kommunen, säger Karin Jonsson.

C har också slagit för jordbruksmarken, och lyckats på till exempel Bråvallaområdet, säger hon.

Jonsson är också nöjd med införandet av LOV i hemtjänsten. C ser positivt på företag inom vård, omsorg och skola.

I det lokala programmet lyfter C vikten av bredband på landsbygden, att utveckla turism i hela kommunen, värna de gröna näringarna, ta fram en modell för att få fram byggbara tomter på landsbygden, och att utveckla boendeformer för alla åldrar, som trygghetsboende, även i de mindre orterna.

Målet är också att Norrköping ska ligga i topp 10 i företagsklimat, fler yrkesutbildningar, att det ska bli enklare för företag att anställa nyanlända, fler gröna stadsmiljöer och att ytterligare öka andelen närodlad mat i de offentliga köken. C prioriterar närodlad mat framför importerad kravmärkt mat.