Det pågår en hel del arbeten på Sandbyhovsområdet för närvarande. Strax intill vårdcentralen sker just nu en ombyggnad av äldreboendet Apelgården som görs om till en högstadieskola vars namn kommer att vara Sandbyhovsskolan. Samtidigt pågår fortfarande arbeten med det tidigare äldreboendet Ekhöjden som också det byggs om till en skola döpt till Sandbyängsskolan som ska ta emot elever F-6.

Bägge dessa nya skolenheter ska vara inflyttningsklara till sommaren för att sedan vara igång redan till höstterminen. Sandbyängsskolan kommer direkt vid skolstart att ta emot eleverna från Enebypark (F-6-skola) som på senare tid bedrivit större delen av verksamheten i paviljonger. Eftersom utbildningskontoret vill se en långsiktig lösning har man beslutat att flytta elever och personal till Sandbyängsskolan.

– Undervisningen på Enebypark har skett i paviljonger sedan i augusti medan en del av skolan renoveras, vi tog över de paviljonger som Enebyskolan tidigare haft, berättar Susanne Rask, rektor på Enebypark som har omkring 400 elever i dagsläget.

Artikelbild

| Det tidigare äldreboendet Apelgården byggs nu om till en skola 6-9 som ska vara färdig för inflyttning till i sommar.

Med tanke på detta välkomnas den här förändringen som innebär helt nya möjligheter och en nystart för Enebypark som alltså byter namn till Sandbyängsskolan till hösten.

– Vi i personalen är positiva till den här flytten. Sandbyängsskolan är väl genomtänkt invändigt för skolverksamhet, man har till exempel valt mycket ljuddämpande material i lokalerna och så är det ju en väldigt vacker byggnad med högt i tak, säger Susanne Rask som tillägger att det är viktigt med en bra innemiljö när så många elever ska vistas där.

Man kommer alltså att genomföra flytten i sommar om allt går som det är tänkt för att sedan dra igång verksamheten till höstterminen.

– Vi har ju gjort en flytt ganska nyligen så vi har rutin på det här, skrattar Susanne Rask som tillägger att denna gång slipper man ju flytta möblemanget eftersom Sandbyängsskolan redan ska vara utrustad.

Artikelbild

| Arbeten pågår fortfarande med Sandbyängsskolan – tidigare äldreboendet Ekhöjden.

– Den här gången handlar det mest om undervisningsmaterial som böcker och datorer som ska flyttas.

På tisdagen gick information ut till föräldrarna medan man berättade för eleverna under onsdagen.

Artikelbild

– Det är många som är väldigt nyfikna på den nya skolan, en elev sa: "Det är ju som ett slott", berättar Susanne Rask.

– Jag tror det här kommer att bli jättebra.