Under året har det till och från varit svårt att ta sig fram över Hamnbron.

Det är det pågående arbetet med Inre hamnen som påverkar trafiken där.

Och det kommer fortsätta att vara begränsad framkomlighet ett tag till.

Artikelbild

| Gående och cyklister hänvisas att ta vägen över Strömsholmen istället.

Norrköpings kommun går nu ut på sin hemsida och informerar att Hamnbron kommer att vara avstängd för gång- och cykeltrafik året ut.

– Korsningen vid Saltängsgatan ska göras i ordning så att den får en ny gestaltning och övergångsstället från Saltängsgatan in på Kanontorget ska göras om, säger Magnus Lind, trafikingenjör hos Norrköpings kommun.

Kommer bron stängas av för biltrafik också framöver?

– Ja, 26 augusti så stängs en fil i södergående riktning av under en vecka. Norrgående påverkas inte. Senare, vecka 39-42, så kommer vi växelvis stänga av ena sidan av Hamnbron. Då leds trafiken om.

Artikelbild

Gående och cyklister hänvisas istället att ta vägen över Strömsholmen.

Kommunen har på sistone fått många samtal om just alternativa vägar.

Det är många gående och cyklister som inte förstått hur de ska gå eller åka när en väg är avstängd.

Men enligt kommunen ska det finnas skyltar utsatta som visar vägen.

”För att avstängningen ska bli så smidig som möjligt använder vi orangea skyltar för att visa en alternativ väg. Glöm därför inte att titta på de orangea skyltarna även om du inte är bilist. De orangea skyltarna kan ge dig värdefull information och hjälpa dig att smidigt nå ditt mål”, skriver kommunen på sin hemsida.