NORRKÖPING

Byggnaden består idag av bara ett tunt skal, eftersom all tidigare produktionsutrustning inomhus är nedmonterad.

– Och vi äger Bråvallaverket ända sedan 2015, när Uniper blev ett eget bolag i samband med en delning och vi blev avknoppade från Eon, säger Torbjörn Larsson, presschef hos Uniper. Då följde Bråvallaverket med till vårt bolag, som sysslar med elproduktion.

Vad är då Uniper?

– Vi är ett internationellt elenergibolag med ungefär 12 000 medarbetare och verksamhet i mer än 40 länder. I Sverige är vi 1 100 medarbetare i ett trettiotal bolag. Huvudkontoret finns i Malmö.

Och ni vill nu sälja kraftvärmeverket?

– Vi för en dialog med Eon kring olika tänkbara lösningar, eftersom vi äger varsin del av den här fastigheten, men mer än så kan jag inte kommentera för dagen.

Så här säger Björn Persson, regionchef hos Eon:

– Det är riktigt att Uniper idag äger det stora ljusa, höga kraftvärmeverket medan vi på Eon äger grannfastigheterna, som delvis är sammanbyggda med Bråvallaverket.

Så ni är två företag som äger Bråvallaverket med dess sidofastigheter?

– Ja, och både vi och Uniper ser över olika framtida lösningar för själva kraftvärmeverket.

Finns det intresserade köpare till byggnaderna?

– Vi har ett optionsavtal, med Norrköpings kommun, som visat intresse för marken, inför framtida stadsplanering. Men vad det leder till går inte att säga idag.