NORRKÖPING

Pantrören monteras bredvid papperskorgar i stadsparker och i andra utomhusmiljöer där det rör sig mycket människor. Man lägger sin urdruckna burk eller PET-flaska i pantröret, så kan någon annan ta med den och panta den i en pantautomat.

– Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt och enklare kan det knappast bli. Du som konsumerar din dricka utomhus kan enkelt göra dig av med din tomma burk eller PET-flaska genom att lägga den i pantröret istället för i papperskorgen. På så sätt gör du både naturen och någon annan en tjänst. Det handlar om att ge och ta och samtidigt göra en insats för miljön, säger Katarina Lundell, marknadschef på Pantamera/Returpack.

Pantrören monteras bredvid papperskorgar i stadsparker och i andra utomhusmiljöer där det rör sig mycket människor. Man lägger sin urdruckna burk eller PET-flaska i pantröret, så kan någon annan ta med den och panta den i en pantautomat.

Har ni kollat om idén med pantrör fungerar i verkligheten?

– Ja, det har visat sig att en burk eller PET-flaska som lagts i ett pantrör sällan blir liggande längre än några minuter, innan någon kommer förbi och plockar upp den. Pantrören bidrar på så sätt till att hålla rent i naturen och öka återvinningen.

Det är inte minst under sommaren, när många väljer att luncha eller fika i stadsparker eller på stranden, en större risk att en eller annan urdrucken burk och PET-flaska glöms kvar eller hamnar i papperskorgen.

– I de konsumentundersökningar som vi regelbundet genomför framgår det att många av de burkar och flaskor som inte återvinns är sådana som konsumeras utomhus. Och på sommaren blir det extra mycket i samband med picknicks, festivaler, stadslopp och andra utomhusaktiviteter.

– Den som tycker att det ska sättas upp pantrör i sin favoritpark eller någon annan stans, kan tipsa sin kommun. I sommar erbjuder vi alla kommuner att testa fem pantrör utan någon kostnad, säger Katarina Lundell.

Sverige är ett av de bästa länderna i världen när det kommer till pantning. I snitt återvinns nästan nio av tio burkar och PET-flaskor. Miljövinsterna när det gäller återvinning av aluminium och PET-material är stora och Pantamera vill med pantrören öka återvinningen ytterligare.

Tilläggas kan att Pantamera drivs av Returpack, som tar emot 1,85 miljarder burkar och PET-flaskor varje år i fabriken i Norrköping.