Johanna Morgan på samhällsbyggnadskontoret hos Norrköpings kommun kan berätta om projektet:

– Vi bygger en brygga i Strömmen, utanför Gamla Tullhuset och bryggan beräknas vara klar för besiktning den 28 maj i år.

Vad handlar borrningen om?

Artikelbild

Just nu borras det för fullt i Strömmen vid Gamla Tullhuset inför bygget av en ny brygga.

– Det är för att installera 13 pålar, som ska bära upp den blivande bryggan. Och pålarna förankras i berget som finns cirka 30 meter under Strömmens yta.

Hur kommer bryggan att se ut?

– Den kommer att bli båtformad och ligga längs kajen och när man går ut på den här bryggan, kommer man verkligen att få närkontakt med Strömmens vatten och få känslan av att befinna sig nere vid vattenytan.

Kommer det att installeras sittplatser på bryggan?

– Inte mer än en upphöjning mitt på bryggan, där man kan sätta sig en stund. Och från kajen kommer det ner till bryggan att bli en ramp, som är tillgänglighetsanpassad även för rullstolsburna.

– Det kommer även att bli en landgång upp till kajen, men den landgången är bara för syns skull.

Hur lång blir bryggan?

– Den börjar ungefär i mitten av Gamla Tullhuset och sedan löper bryggan längs kajen bort mot Tullhusbron, som går till Strömsholmen.

– Och jag tror att bryggan kommer att bli ett väldigt fint tillskott till den här delen av Norrköping.