På måndagskvällen debatterade de folkvalda politikerna i Norrköping en motion från Sverigedemokraterna där det krävdes att kommunen skulle förbjuda böneutrop från moskéer i Norrköping. Efter två timmars debatt avslogs motionen med röstsiffrorna 69 mot 15. En ledamot avstod från att ta ställning.

SD och KD röstade för ett förbud medan SD: s fyra politiska vildar valde att rösta med Kommunstyrelsens avslagsförslag.

Många ledamöter deltog i debatten som stundtals blev smått hetsig med ett flertal hänvisningar till hur olika partier röstat år 2017 då en bygglovsfråga för en moské var uppe för beslut.

Vad den tidigare kulturministern Alice Bah Kuhnke sagt, inte sagt, menat eller inte menat i en interpellationsdebatt i riksdagen var också ett slagträ i debatten.