Skolan riskerar nu ett vite på 1,1 miljoner kronor om bristerna inte rättas till innan den 19 januari 2018. Kritiken från Skolinspektionen är omfattande. När inspektionen besökte skolan och satt med på lektioner reagerade man på elever som vitt och brett gick in och ut ur klassrummen under undervisningen. Man reagerade också på att ljudnivån i klassrummen var så pass hög och stökig att lärarna hade svårt att göra sig hörda. Tillsynen visar också att elever ropar till varandra över klassrummet och att andra elever har svårt att hänga med i undervisningen. Kränkande tillmälen och nedsättande ord riktas också mot såväl andra elever som lärare.

"Vid några lektioner påverkas även lektionen negativt av ljud från korridoren", står att läsa i beslutet.

I elevintervjuer framgår det att det ofta är bråkigt på rasterna. Påståendet styrks också av intervju med såväl lärare som skolans rektor. Eleverna menar att det är upp till dem själva att lösa konflikter som uppstår. Man säger att lärarna inte är med på rasterna och att lärarna sällan går ut över huvudtaget. Skolan har ett rastvaktsschema som personalen vittnar om inte fungerar tillfredsställande och att det inte är sällan rastvakter saknas helt. "Att det saknas rastvakter är enligt lärarna en faktor som gjort att det blivit mindre tryggt på skolan", skriver Skolinspektionen. Eleverna menar att den väktare som finns stationerad på skolan håller koll på högstadieeleverna. De lägre årskullarna får klara sig på egen hand.

Vidare menar lärare, elever och rektor att de ordningsregler som finns utformade för skolan inte är förankrade hos personalen. Man menar att det finns ordningsregler i klassrummen, men att det är upp till varje lärare att sätta sin egen ribba. Vissa har till exempel mobilförbud, andra inte. Enligt beslutet är det också vanligt att elever struntar i att lyssna på lärare som man inte respekterar, exempelvis vikarier.

Skolinspektionen riktar väldigt skarp kritik mot skolan. Man anser att det finns allvarliga brister i skolans arbete för att motverka kränkning och att det sker grova kränkningar på skolan varje vecka. Det finns heller ingen riktig kunskap om vem som ska följa upp sådana kräkningar och om hur man undviker att det händer igen. Inte heller anmäls alla kränkningar – tvärtom upplever lärare att man anmäler det mest grova till rektorn och att toleransnivån för vad som är okej att göra mot sina kamrater eller lärare är förskjuten.

Folkbladet har varit i kontakt med skolans rektor och blivit ombedd att skicka frågorna via mejl innan svar kan ges. Vi kan därför inte publicera något svar på åtgärder från rektorn i denna upplaga.

Läs mer: Här är läget allvarligt.

Läs mer: Här har de kriminella koll.