På tisdagen (12 februari) kommer det alltså att genomföras ett arbete på ledningsnätet och detta innebär i sin tur att det kommer att råda begränsad framkomlighet på Norra promenaden under större delen av dagen. Det handlar om sträckan mellan Packhusrondellen till strax bortom Carl Johans park, alltså förbi Centralstationen, eller närmare bestämt till rondellen vid Vattengränd (Aurorerondellen).

Här kommer det alltså att delvis vara avstängt från natten till tisdagen fram till tisdag kväll enligt Nodra (förut Norrköping vatten och avfall) som ansvarar för ledningsnätet.

Vid själva Packhusrondellen (som knyter an Norra promenaden med Östra promenaden) kommer det att råda begränsad framkomlighet mellan klockan 9 och klockan 14 på tisdagen enligt Nodra som vill uppmärksamma att dessa tider är att betrakta som ungefärliga.

Man rekommenderar också trafikanter att följa tillfällig vägvisning på platsen eller om möjligt välja annan väg under tiden för arbetena för att undvika allt för mycket köbildning.