Lars Stjernkvist - till vardags kommunstyrelsens ordförande i Norrköping och socialdemokrat - medverkade på ett stort antal seminarier och evenemang under de dagar då han deltog i Almedalsveckan i Visby. Jag stämde träff med honom vid den "Västsvenska arenan", ett stort och tämligen blåvitt tält några hundra meter bort från Almedalen. Stjernkvist var inbjuden att tala om de "sociala investeringar" och "sociala utfallskontrakt" som har gjort Norrköping till en het potatis i Kommunsverige.

– Arbetsmetoden är en utveckling av det sociala barn- och ungdomsarbete som vi och alla andra kommuner bedriver på många områden och på många sätt. Det speciella är att vi med hjälp av överskott i kommunens ekonomi och även privata investerare gör avgränsade sociala investeringar vars effekter vi mäter och följer upp under en fyraårsperiod, förklarade Lars Stjernkvist från scenen i den Västsvenska arenan. Den "bittra sanning" som han talar om i ingressen här ovan uttalades vid ett replikskifte på scenen där Daniel Bernmar (V) som är kommunalråd i Göteborg uttryckte kritik mot att privata investerare tillåts i Norrköping. "Det här ska vi lösa på egen hand", tyckte Bernmar.

Sanningen med bitter smak var enligt Stjernkvist att de flesta - kanske alla - kommuner ofta gör samma missar som Norrköping i det reguljära sociala barnavårdsarbetet.

– Vi följer inte upp barn och ungdomar som placeras på institutioner på det sätt vi borde göra för att veta om insatserna har positiv effekt, vi följer inte upp placerade barns skolkunskaper på det sätt som vi borde för att ge dem stöd och support; det är därför vi har tecknat avgränsade sociala utfallskontrakt, sa Stjernkvist.

Det "sociala utfallskontraktet" fungerar på så sätt att det företag som i det här fallet investerat 10 miljoner kronor i ett projekt som gäller ett antal barn och ungdomar i Norrköping, kan få tillbaka sina pengar plus en ränta på 2 miljoner kronor om det efter fyra år fastläggs att investeringen långsiktigt har minskat kostnaderna i Norrköpings kommun.

– Det är ingen privatisering. Ansvaret ligger helt på kommunen precis som vanligt. Vad vi däremot vinner är ett bredare engagemang och intresse från aktörer utanför kommunen; vilket är mycket positivt eftersom det understryker behovet av uppföljningar och mätningar, sa Lars Stjernkvist.

Det har inletts ett forskningsarbete för att ta reda på mer om vad det är i sociala investeringar som är verkningsfullt. En av forskarna på plats i Västsvenska Arenan pekade på att en "extern efterfrågan på resultat är nog mer värt än det privata kapitaltillskottet i sig."