Med anledning av att en 14-årig flicka sexuellt ofredades på ett konfirmationsläger i november förra året så uttalar sig nu biskop Martin Modéus. I förra veckan föll domen mot en ung man från Afghanistan, som då var 18 år och som deltog som assistent vid ett konfirmandläger i Söderköping S:t Anna församling där han sexuellt ofredat en av konfirmanderna.

Läs mer: Sexbrott på konfirmationsläget.

Biskopen framhåller att kyrkans konfirmandverksamhet självfallet alltid måste vara en trygg plats, "där unga människor ska kunna utvecklas i trygghet och säkerhet".

– Att ett brott kunnat begås mot en konfirmand är ett hot mot det löfte vi ger alla konfirmander, och deras föräldrar. Det är djupt tragiskt och får inte inträffa, säger Martin Modéus i ett uttalande på Svenska kyrkans hemsida.

Läs mer: Kyrkan har svikit oss.

Biskopen har efter det som hänt samtalat med kyrkoherde Ola Linderoth.

– Och vi är eniga om att formerna för konfirmandundervisningen måste granskas noga.

Konfirmandtiden ska, menar han, vara ett ”tryggt rum” för de unga – och för deras föräldrar.

– Självklart innebär detta, till exempel, att på kyrkans läger ska flickor och pojkar, oavsett ålder, sova i olika rum. Något annat är otänkbart, säger Martin Modéus.

Läs mer: Widar: Vilse bland flickor och asylsökande.

Det som hänt gör att kyrkan nu måste ta en titt i spegeln och fråga sig: Lever vi upp till de förväntningar människor med rätta har på oss?

– Vid misstanke om brott ska polisanmälan ske, detta är sedan länge den självklara policyn i Linköpings stift. Framför allt ska föräldrarna också underrättas omedelbart om deras barn har farit illa. Inget får tystas ner.

Vidare skriver biskopen att konfirmander ska mötas av ett professionellt stöd redan om det föreligger misstankar om ofredande.

– På flera punkter har det brustit här, menar biskopen.

Den nu dömde mannen deltog som assistent på lägret. Martin Modéus anser inte att det är en dålig idé att en ung person som är intresserad av kristen tro får vara med på ett konfirmandläger för att lära sig mer. Han tycker att en åldersskillnad kan motivera anpassade uppgifter, till exempel en assistentroll.

– Självklart ska dock en person i den rollen aldrig ha någon form av lägeransvar eller ansvar för undervisningens innehåll, och det hade han heller inte i detta fall, säger biskopen.

Som Ola Linderoth tidigare sagt till Folkbladet så ska personalen i församlingen genomgå särskild utbildning i arbetet mot sexuella trakasserier.

Läs mer: Kyrkoherden kommenterar domen.

– Jag kommer också att ta kontakt med övriga kyrkoherdar i stiftet för att se till att detta viktiga arbete ges utökad uppmärksamhet, säger Martin Modeus.

Tillsammans med kyrkoherde Ola Linderoth ber biskopen flickan och hennes anhöriga om förlåtelse för vad de fått gå igenom.