Stödet LOVA (eller Lokala vattenvårdsprojekt) infördes 2009 av länsstyrelsen och är ett bidrag som ges till projekt som bidrar till att minska utsläppen av näringsämnen och miljögifter i havet. Men från och med 2018 presenteras en nyhet – nu går det nämligen att söka upp till 90 procents bidrag för dessa projekt.

– Vi hoppas att möjligheten att ge en högre andel i bidrag kan engagera och inspirera till fler nya projektidéer som kan ge friskare havs- och vattenmiljöer, säger Sofia Bastviken, utredare på miljöanalysfunktionen på Länsstyrelsen Östergötland.

Andra nyheter är att numera även åtgärder som rör miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt olika restaureringsåtgärder kan stödjas av LOVA-bidrag även om övergödningsinsatser fortfarande är högst prioriterat. Länsstyrelsen Östergötland har konstaterat att det idag inte finns något kust- eller havsområde i Östergötland med godtagbar vattenmiljö. Därför måste tillförseln av näringsämnen från land till hav minska.

– LOVA är en viktig del i arbetet för att förbättra miljön i våra sjöar, vattendrag och kustområden. LOVA har gjort att många har kommit igång med åtgärder för att minska övergödningen, säger Elisabeth Nilsson, landshövding vid Länsstyrelsen Östergötland.

I och med detta förlängs nu ansökningstiden fram till den 31 januari 2018. Dessutom erbjuds de ansökningar som kommit in under 2017 möjlighet att ändra och komplettera sina ansökningar.