Det var i slutet av mars förra året som det togs beslut i kyrkorådet att förorda en stängning av krematoriet i Norrköping – detta efter en utredning som givit vid handen att det fanns stora behov av en modernisering samt åtgärder för att säkra arbetsmiljön i krematoriet. Istället var planen att skriva ett avtal med Linköpings pastorat och hädanefter transportera dit de avlidna för kremering.

Detta ledde emellertid till en animerad debatt och stora protester; inför kyrkofullmäktiges beslutsmöte den 26 april förra året drogs förslaget tillbaka från möteslistan och beslutet flyttades fram. Kyrkorådet har därefter bytt fot och inför kyrkofullmäktige i onsdags kväll låg ett förslag som istället innebar att krematoriet i Norrköping ska vara kvar och istället rustas upp för omkring 60 miljoner kronor. Förslaget antogs också av ett i stort sett enigt fullmäktige.

– Förslaget var väl förankrat och antogs utan någon debatt, berättar Anne Olofsson (POSK), ordförande i kyrkorådet för Folkbladet.

Nu väntar alltså en renovering av krematoriet framöver.

– Det kommer både handla om en ombyggnad och en tillbyggnad för ugnarna. Ombyggnaden sker eftersom utrymmena är väldigt trånga och ur arbetsmiljösynpunkt behövs det, säger Anne Olofsson som tillägger att kyrkorådet nu ska ta tag i frågan om ombyggnaden så snart som möjligt.

– Vi ska lägga upp en genomförandeplan och har redan ett ganska bra underlag i och med utredningen som gjorts men det är ännu lite tidigt att säga när arbetena kan komma igång.

Enligt bedömningen kan om- och tillbyggnaden i sin helhet ta ungefär ett år.

– Vi kommer att behöva stänga medan vi renoverar men ska tala med Linköping om hjälp med kremeringar under byggtiden. Vi hjälper ju redan varandra under driftstopp och annat så det är inget konstigt, säger Anne Olofsson.

Hur kommer den här renoveringen på 60 miljoner kronor att finansieras?

– Vi ser att vi behövar en extern finansiering av det här och har efterforskat med benkerna. Vi har fått en positiv respons eftersom vi har en säkerhet i och med begravningsavgifterna så det ska nog intye bli några problem, bedömer Anne Olofsson.

Nu återstår bara att se när renoveringen av krematoriet kan komma igång, många Norrköpingsbor lär förmodligen vara glada i dag att döma av de reaktioner som stängningsplanerna innebar förra våren.