Det är ett år sedan valet.

Vad har egentligen hänt när det gäller beslut, satsningar och arbete inom miljö-, klimat- och hållbarhetsområdet i Norrköping?

Det ville Naturskyddsföreningen ha svar på och bjöd därför in partierna i fullmäktige till debatt i Hemgården.

Artikelbild

| Marcus Posada (V) poängterade att Norrköping ligger långt efter andra städer när det gäller cykeltrafik.

En fråga som diskuterades var cykelvägar.

Norrköping ligger i dag förhållandevis lågt när det gäller andelen cykeltrafik i jämförelse med till exempel Linköping eller Uppsala. Där är det betydligt fler som väljer cykeln som färdmedel.

– Cykelfrämjandet genomför varje år en stor undersökning, kommunbarometern, där man jämför kommuners cykelpolicy, cykelinfrastruktur et cetera. I kategorin större kommuner så är vi sämst med ganska bra marginal så det är ytterst viktigt att vi lägger pengar på cykelinfrastruktur och cykling i Norrköping, säger Marcus Poseda (V).

 

Artikelbild

| Nya spårvägar var en av sakerna som diskuterades under debatten. Mia Sköld (MP) vill se att det satsas ordentligt på den fronten och att kommunen bör börja med Ljuralänken.

Miljöpartiets Mia Sköld vill se att det tas fram en ny genomarbetat cykelstrategi och menar att det är viktigt att få bort cyklarna från biltrafiken så att det känns tryggt att sitta på sadeln och så att cyklisterna slipper avgaser.

Dessutom vill hon se låsbara cykelboxar vid centralstationen.

– Det har de gjort i Katrineholm, i Linköping och i Växjö, ja i stort sett överallt men vi har det inte. Ska vi cykla på våra dyra elcyklar så vill vi kunna låsa in dem, säger hon.

 

Ola Hedin (L) menar att nya cykelvägar är något som är prioriterat men att det svåra ekonomiska läget inte ger utrymme för några stora satsningar.

– Det kommer att bli svåra avvägningar men vi vill göra något för cykelstråket. Vi kommer inte kunna göra allt nu men vi kan börja och lägga ut reservat och visa var vi är på väg, säger han.

 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet tryckte hårt på att utbyggnaden av spårvägen är av stor vikt och att man bör börja med att bygga Ljuralänken för att sedan bygga ett nytt spår längs Kungsgatan och vidare till Vrinnevisjukhuset.

Beskedet från kvartetten var tydligt: de pengarna finns inte i dagsläget.

– Vi är inne i ett jättesvårt ekonomiskt läge där vi måste pruta massor när det gäller investeringar för att klara skola, barnomsorg och äldrevård. Vi har aldrig haft så högt tryck på de delarna och det måste vi reda ut, säger Karin Jonsson (C).

 

Hållbart byggande, fossilfri energiproduktion och biologisk mångfald var några av de andra diskussionämnena.  

Förutom de ovan nämnda deltog även kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) i debatten.