Först efter flera år förmådde barnet berätta om övergreppen och barn- och ungdomspsykiatrin kontaktades.Mannen säger att det barnet berättat om aldrig inträffat, han har alltid kommit bra överens med barnet. Tingsrätten saknar dock anledning att betvivla barnets vittnesmål och mannen döms för sexuellt ofredande till 4 200 kronor i dagsböter, samt skadestånd.