Från den 1 januari 2019 gäller en ny tidsgräns för avbokning av besök: senast 24 timmar innan besöket.

Om man avbokar senare får man betala en avgift på 200 kronor för uteblivet besök.

Under perioden januari till november 2018 uppgick antalet uteblivna besök i vården i Östergötland till drygt 58 000.

– Avboka alltid besök i vården i god tid. Då kan någon annan få din tid, säger Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland.

Tidigare har man inte haft något regelverk kring avbokning. Man har kunnat avboka tider så sent som en minut innan.

–  Vi har under en period haft tomma tider när det har blivit avbokningar som kommit väldigt sent. Det känns väldigt angeläget att verkligen utnyttja tiderna till alla specialister så bra som möjligt, säger Lena Lundgren.

Vissa besök är undantagna från tidsgränsen: besök inom barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomshabilitering och till ungdomsmottagning eller ungdomshälsa.

Ungdomar under 20 år i vuxenpsykiatrin eller beroendevården kommer inte heller att debiteras.