Statistiska Centralbyråns (SCB) arbetsmarknadsstatistik för 2017 visar på en positiv utveckling av arbetsmarknaden i Norrköping.

Såväl antalet som andelen förvärvsarbetande, antal arbetstillfällen samt arbetspendlingen har ökat i Norrköping.

De nya arbetstillfällena tillkom främst inom utbildning, bygg- och transportverksamhet samt magasinering, där lager ingår.

Norrköping har återhämtat tappet av arbetstillfällen som skedde under lågkonjunkturen i början på 1990-talet.

År 1990 fanns 66 440 arbetstillfällen i kommunen, 1998 var den siffra nere nära 50 000, men 2017 är antalet åter uppe och förbi 1990 års siffra och landar på 66 620 arbetstillfällen.

Av dessa finns de flesta, 10 820, inom vård och omsorg. Handel och företagstjänster följer som branscher med flest arbetstillfällen. De flesta branscher ökade mellan 2016 och 2017, med undantag för tillverkning och utvinning. Störst ökning har utbildning som växte med 450 arbetstillfällen under året.

– Jag gläds åt att kurvorna åter pekat uppåt för Norrköping på arbetsmarknadsområdet. Att fler Norrköpingsbor går till jobbet på morgnarna är positivt både på individnivå och samhällsnivå. Även på nationellt har vi sett en bra utveckling på ungdomsarbetslösheten som minskat, och det är glädjande att jämställdheten på arbetsmarknaden ser ut att bli bättre. Vi är dock inte nöjda, utan behöver jobba vidare med arbetsmarknadsfrågor i Norrköping, säger Lars Stjernkvist (S), ordförande i kommunstyrelsen.