Appen har tagits fram för att underlätta för de dömda att bland annat komma i håg sina möten med Frivården och sin handläggare.

– Man kan säga att den ersätter pennan och pappret, appen har du alltid med dig i mobilen och här finns förutom kalender med påminnelser, även ”basicövningar” kring problemlösning, de egna målen och förändringar man vill göra. Här finns också direktnummer till bland annat vårdguiden och självmordslinjen, säger psykologen och forskaren Lena Lundholm, sektionschef för verksamhetsinnehåll vid Kriminalvården.

I appen kan man också se sina hemuppgifter, en viktig del i KBT, kognitiv beteendeterapi, den behandlingsform som appen grundar sig på och som sedan tidigare används i den samtalsmetodik som används inom Frivården.

Artikelbild

Mobil kriminalvård. En världsunik satsning bakom den nya appen.

Användandet av appen är frivilligt och den dömde kan i samtal med sin frivårdsinspektör komma fram till om och hur appen ska användas i varje enskilt fall. Många som dömts och som har en diagnos, exempelvis adhd, kan ha hjälp av att strukturera sin tillvara med hjälp av appen.

Inte bara för att komma ihåg tider, utan här finns även plats för tankar, känslor och funderingar kring varför eller varför inte man nådde sitt uppsatta mål.

- Den innehåller även en dagbok där man på ett enkelt sätt med hjälp av smileys kan skriva ner hur man känner sig dag för dag. Det har också visat sig vara uppskattat för att man kan gå tillbaka och se förändringarna över tid, säger Lena Lundholm.

Kostnaden för att ta fram appen har enligt Lena Lundholm varit ganska dyr, men när den väl fungerar kommer det bara behövas viss uppdatering och utveckling, appen ska alla dömda inom Frivården kunna ta del av efter den 31 maj när allt ska vara klart.

Artikelbild

| Övningar och mål. Det kan klienterna inom frivården få genom den nya appen, enligt Jerry Simonsson, produktägare och kravställare på Kriminalvården.

Då ska bland annat de "öppna brandväggar" som kan göra det möjligt att hacka Kriminalvårdens register vara åtgärdade.

– Målet är att 1000 av de 11 000 dömda som ingår i frivårdspopulationen ska använda appen om ett år och att alla driftstörningar ska vara åtgärdade den siste maj, säger Jerry Simonsson, produktägare och kravställare, Kriminalvården.