Händelsen är nu anmäld till Arbetsmiljöverket. Det var i slutet av maj som olyckan var framme vid en arbetsplats i Norrköping. Arbetet som utfördes var ett återkommande arbete som görs en till två gånger per år enligt anmälan. När fästpunkten för en fallsele skulle skiftas snubblade eller halkade personen på den trumma hen stod på och föll tre-fyra meter och landade på en betongplatta.