väderbiten Under vintern kan naturen skapa en del olika fenomen och är du bara observant kanske du har turen att se något ganska sällsynt. I början av mars skymtades isvulkaner vid Kivik. Var du på plats och såg dem måste det säkert varit en speciell upplevelse! Efter en kall period hade det här bildats is en bit ut från stranden men vinden hade troligen skapat vågor som spräckt isen. När sedan vågorna fortsatte rulla in mot stranden pressades vatten upp genom sprickorna. Om det förekommer ett hål genom vilket kallt vatten kan pressas upp för att sedan frysa, kan det efterhand växa upp vad som ser ut som en vulkan. Ett annat fenomen som kan inträffa under vintern när vatten fryser är uppåtriktad istapp. Låt säga du har en hink med vatten stående utomhus och det blir en kall period. Is tar upp större plats än samma mängd vatten. Detta resulterar i att islagret lyfts upp ur hinken och trillar efterhand över kanten. Om isen först fryser längs kanten av hinken skapas däremot ett tryck under isen och vatten tvingas upp ur isfria öppningar. Detta gör att en istapp växer uppåt och fortsätter växa så länge trycket är tillräckligt stort, eller tills öppningen i toppen på istappen fryser.