Det var den 1 februari som tillbudet skedde efter att ett drifthaveri ledde till en snabb nedstängning som följs av en total stängning av torkarna. Släckånga aktiveras och tar sig ut i lokalen som i sin tur gör att brandlarmet går i gång.

.