Det var inför ett fönsterbyte på en byggnad i Norrköping som det gjordes en utvändig sanering.

Enligt en anställd på kommunen resulterade det i att mycket slipdamm kom in i lokalerna.

Slipdamm som visade sig innehålla asbest.

Personen i fråga berättar att hen vistats i lokalerna under en längre tid innan hen fick vetskap om att dammet innehöll aspest.

Den anställde ska under perioder ha känt muntorrhet, torrhet/klåda i ögonen och till viss del irritation i svalg och har nu gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Att hantera asbest är farligt och att andas in asbesthaltigt damm kan leda till att man blir allvarligt sjuk i bland annat cancer.