Totalt är det 94 namn fördelat på en norra och en södra lista som S nu lagt fram som förslag till listor inför valet i höst. Båda toppas av kommunalråden Lars Stjernkvist och Kikki Liljeblad, men sedan följer olika namn på listorna. På den södra hittas Olle Wikmång på plats tre och Maria Sayeler på plats fyra, medan den norra har Magnus Cato på plats tre och Louise Malmström på plats fyra.

– Vi är nöjda över att kunna presentera ett förslag till listor, med såväl erfarenhet som förnyelse. Vi har många kandidater och en bra blandning av olika åldrar, bakgrund och erfarenheter, säger Hans Lundin, ordförande i valberedningen.

Klart yngst på de båda listorna är 20-årige Alexander Winge, som är ordförande i SSU Norrköping och som hittas på plats 13 på den norra listan. Av hans ålder att döma är det första gången han kandiderar till kommunfullmäktige.

Artikelbild

| Alexander Winge. Yngst på S provlistor.

– Det känns självklart väldigt roligt att få vara med från första början och att få ett förtroende av valberedningen att hamna så högt upp på listan!, säger han.

Hans ordförandeskap i SSU är dock inte det enda politiska uppdraget han har, då han redan sitter som ersättare i stadsplaneringsnämnden. Och även om frågor som rör jämställdhet och jämlikhet är det som från första början fick honom politiskt aktiv, sitter han gärna kvar i stadsplaneringsnämnden efter nästa val:

– Det är en väldigt rolig nämnd, speciellt nu när det händer så mycket i Norrköping. Det byggs två helt nya områden, ett nytt resecentrum och allt som händer runtomkring.

Alexander Winge ser hur den psykiska ohälsan breder ut sig bland de unga och en av frågorna han drivit i SSU är att genomföra obligatoriska psykiska hälsokontroller i skolan.

Det fick vi igenom på den stora partikongressen i våras, så det finns ett nationellt beslut på det. Men vi har inte drivit frågan mot vår arbetarekommun än, säger han.

Just nu jobbar Alexander som obehörig lärare på Borgsmoskolan, där han undervisar i SO och musik. Kommer han in i fullmäktige, kommer han att se det som en se-och-lära-period.

– Sedan får man göra en utvärdering och se vad som händer, säger han.

På den södra listan återfinns Senad Mutic på plats nummer sju. Med sina 22 år på nacken är Senad således näst yngst av de 94 personerna som gärna vill försöka få en plats för S i nästa mandatperiods fullmäktige.

Senad har varit aktiv ganska länge; trots sin låga ålder. I en debattartikel i Folkbladet i oktober förra året förklarade han sitt politiska intesse med dessa ord:  "Utan Norrköpings fritidsgårdar hade jag aldrig gett mig in i politiken. Jag hade aldrig blivit politiskt intresserad och jag hade framförallt inte fått äran och förtroendet att idag sitta i utbildningsnämnden och kommunstyrelsen och få arbeta politiskt med att sätta visioner och ramar för bland annat den verksamhet som jag en gång i tiden varit en del av. 

Maria Sayeler är med sina 24 år nästnäst yngst på provlistorna. Som 17-åring blev hon ordförande för SSU Norrköping och vid valet 2014 knep hon en plats i fullmäktige. Det här blir med andra ord hennes andra period.

– Den första mandatperioden har handlat mycket om att lära sig hur olika förfaranden går till och hur förvaltningen ser ut. Det är roligt att vara med i Norrköpings högst beslutande organ! säger hon.

Var det givet att kandidera en period till?

– Jag har studerat hela mandatperioden, och ibland har det varit svårt att hinna med. Så av den anledningen har jag varit osäker. Men jag tar examen om tre terminer, om allt går som det ska, så då kommer jag ha mer tid!

Maria studerar till jurist vid Stockholms universitet, men bor mest hemma i Norrköping. Vad som händer efter examen och hur mycket plats politiken kommer att ha i hennes liv, vet hon inte just nu.

– Jag har inte så mycket framtidsplaner, jag tar det som det kommer. Politik är jättekul och jag älskar att vara en del av förändringen!

 

Vilka områden brinner du mest för?

– Jag är själv ung och tyvärr så är medelåldern i politiken generellt väldigt hög. Så ett intresse är ungas möjligheter i samhället, både när det gäller utbildning och arbetsmarknad.

Listorna fastställs slutligen på ett möte med representantskapet den 25 januari.