– Det är ju bara sten och betong, när man tittar in, anförtror oss en desillusionerad Norrköpingsbo, efter att ha synat de pågående arbetena hela varvet runt.

Av vår bild framgår ju också, att där onekligen återfinns en och annan sten på platsen. Mer sådant ska det också bli.

Mellan stenytorna väntar metallbehållare på att planteras med perenner, buskar och annat.

– Så det kommer ju att se helt annorlunda ut, när de också är på plats, säger Johan Zimmerman.

Han är en av anläggningsarbetarna, som nu ger gamla Hörsalsparken dess nya utformning.

– Men visst, några gräsmattor ska det ju inte bli här, det har inte arkitekten tänkt sig.

Till intrycket av stenöken bidrar också det faktum, att de flesta av de högväxta gamla lövträd som förut inramade parken har fått göra sin sorti.

– Men det ska väl bli ungefär lika många nya i stället, säger Zimmerman.

– Fast, tillägger han, lika höga som de där kommer de förstås inte att vara.

Och sveper med handen mot några välväxta lindar, som i alla fall sparats.

Ombyggda Hörsalsparken ska invigas framemot hösten. Trappan ner mot Gamla torget, som sluttningen dit ner nu grävts upp för, kommer dock inte att vara på plats förrän till våren. Där blir det givetvis ännu mer sten.

Men vad som för somliga nu mest liknar en stenöken ska, enligt utfästelser på kommunens hemsida, tvärtom bli till en grön oas.

Där ska bli nya, låga planteringar i rektangelmönster. Nya sittplatser ska inrättas, liksom några andra mindre mötesplatser – i form av stenkuber.

Den nya hårdare beläggningen, läser man vidare, fyller bland annat syftet att göra parken mer tillgänglig för funktionshindrade än den hittills varit.

Stadens senaste lilla park, den med Lekbäcken, har ung som gammal tagit till sitt hjärta. Den har blivit en fullständig succé.

Hörsalsparken alltså nästa. Ska bli intressant att få se, hur den tas emot!