Om vi tänker oss ett snitt om 10 låtar på en cd handlar detta om motsvarande cirka 2 500 olika cd-skivor, som gjorts gratis tillgängliga.

För fällande dom krävs, att åklagaren kan bevisa att det är den 41-åriga kvinnan som döljer sig bakom användarnamnet Akina.

Här finns då uppgifter från Telia, som bekräftar att den aktuella IP-adressen vid den här tidpunkten gick till 41-åringens adress. Vidare analysprotokoll som visar, att det aktuella fildelningsprogrammet (DC++) fanns på 41-åringens dator.

Enligt den skriftliga bevisningen ska användaren Akina ha haft mer än 34 000 ljudfiler tillgängliga och ha tillgängliggjort nära nog 30 000 av dessa för fildelning.

Som målsägande företräds de drabbade bolagen av International Federation of Phonographic Industry (IFPI).

Representant för IFPI har tydligen tagit kontakt med användaren Akina i november 2009 och därvid provnedladdat ett antal musikfiler. Detta torde vara upprinnelsen till brottsutredningen. Varför åtalet kommer först mer än tre år senare framgår inte.

En 32-årig man från Stockholmsområdet åtalas för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen. Han har enligt åtalet anordnat den fildelningstjänst, som gjort det möjligt för Norrköpingskvinnan att överföra ljudupptagningar.

Bevisningen kommer till större delen att presenteras digitalt, varför skärm och uppkoppling är ett måste vid huvudförhandlingen.

Åtalet har lämnats in vid Södertörns tingsrätt av kammaråklagare Fredrik Ingblad vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm.29Han lämnar öppet, om Norrköpingskvinnan har begått gärningarna med avsikt eller av grov oaktsamhet.