I den riskbedömning som gjorts har "närkontakt mellan varg och människa ej bedömts som farlig". Från den bedömningen backar nu heller inte Djurparken, som anser sig ha "unik erfarenhet av närkontakt med varg och en bred kunskap om artens biologi".

Enligt Djurparkens rapport är det "fortfarande oklart" vad som orsakade olyckan den 17 juni, när den kvinnliga djurskötaren skulle utföra de normala morgonsysslorna i varghägnet - kratta spillning, plocka ben m m

Kolleger ringde henne flera gånger. När man inte fick svar gick en kollega in i hägnet. Han kunde då konstatera, att vargarna var "oroliga" och att kvinnan låg död på marken.

Kolmårdens Djurpark har mer eller mindre kontinuerligt under 30 års tid hållit grupper med socialiserade vargar. Det publika intresset har varit mycket stort, och så gott som dagligen har grupper besökt varghägnen.

I samband för de dagliga bestyren i hägnen har tid funnits för, som termen lyder, socialisering mellan vargar och människa. Ibland har vargarna då följt skötaren, medan de vid andra tillfällen varit helt ointresserade.

I rapporten anges att Kolmården och Polarzoo i norra Norge är de enda djurparker i Skandinavien, som håller sig med socialiserade vargar och interaktiva program för besökare. Norrmännen uppges därvid ha haft Kolmårdens metodik som sin utgångspunkt.

Däremot anges i rapporten inte det, som Folkbladet kunde förmedla i juli: Att i Norge får ingen gå in ensam till vargarna.

- Det har vi varit noga med från dag ett, förklarade Polarzoos djuransvarige Stig Sletten den gången.

Han kunde också omtala, att Polarzoo investerat i kommunikationsradio till personalen. För att tillkalla hjälp behöver man där bara trycka på en knapp.

Som följd av den tragiska händelsen har Kolmårdens Djurpark avbrutit all socialisering mellan vargar och människor. Detta gäller då både besökare och personal.

I rapportens inledning påpekas särskilt, att den är "upprättad efter bästa kunskap och förmåga". Djurparken garderar sig dock för att åklagaren/polisen kanske vet mer. I så fall kan beskrivningen "behöva justeras".