500 somaliska flyktingbarn, de flesta mellan två och nio år, och cirka 100 vuxna väntas till Norrköping inom kort, efter nya regler om anhöriginvandring (se faktaruta). Det har Folkbladet skrivit om flera gånger det senaste året.

Det här avvisades av chefen på arbetsmarknadskontoret Yvonne Thilander så sent som i slutet på maj. Hon menade att de inte kommer hit förrän 2013 och 2014 eftersom utredningsproceduren dragit ut på tiden.

Första kom i juli

Men nu visar det sig att de första flyktingbarnen från Somalia, cirka 15 stycken, redan har kommit till sina anhöriga i Norrköping.

- De första kom i juli och häromdagen kom det några, säger Werner Trysberg och Mari Andersson, som handlägger flyktingärenden på kommunens arbetsmarknadskontor.

Och de vet lika många som har fått permanent uppehållstillstånd som bara väntar på flygbiljett till Norrköping. Dessutom är det jättemånga som redan har gjort DNA och som väntar på beslut från Migrationsverket. Flyktinghandläggarna tror att det kan gå fort för Migrationsverket att ta beslut i dessa ärenden.

- Det börjar släppa för somalierna nu, säger Werner Trysberg och Mari Andersson som tror att det kommer att eskalera nu när alla tjänstemän på olika myndigheter kommer tillbaka från semestern.

Från flyktingläger

Att somaliska flyktingbarn redan har kommit visste inte chefen för arbetsmarknadskontoret Yvonne Thilander på onsdagen.

- Jag har haft semester. Men jag är inte orolig. Vi har alltid lyckats väldigt bra när det gäller anhöriginvandring och vi är hela tiden beredda.

Werner Trysberg och Mari Andersson håller med henne om att man i Norrköping är van att ta emot flyktingbarn. Men de tycker att de somaliska flyktingbarnen som väntas hit kräver extra förberedelse då de flesta har bott i flyktingläger under lång tid och aldrig har gått i skolan.

- Att ta emot hundratals barn på så här kort tid är vi inte vana vid. Det har vi aldrig gjort tidigare. Det kräver förberedelse för att det ska bli så bra som möjligt för alla. Och vi har i uppdrag att sätta barnperspektivet i fokus, säger Mari Andersson och Werner Trysberg.

Unikt

Det här är unikt även för andra svenska kommuner.

- Kommunernas uppdrag blir svårt när man på kort tid ska möjliggöra en god mottagning, tillräckligt med platser inom skola och förskola samt socialt stöd till familjer som levt åtskilda under lång tid. Det som gör situationen unik är att det kan komma flera hundra människor till de kommuner som tagit emot många flyktingar från Somalia med mycket kort varsel, skrev kommunstyrelseordföranden i tolv olika kommuner i DN häromdagen.

Bostadsfrågan bekymrar

I våras tillsatte kommunen en arbetsgrupp bestående av kommundirektör, socialdirektör, utbildningsdirektör samt Yvonne Thilander, chef på arbetsmarknadskontoret som är samordnare. Gruppen har träffats tre gånger men några extra satsningar på de somaliska flyktingbarnen har inte gjorts i dagsläget.

- Vi har konstaterat att vi har en bra organisation och vi oroar oss inte för det här, säger Yvonne Thilander.

Hon medger dock att bostadsfrågan kan bli problematisk om många flyktingbarn kommer hit samtidigt.

- Barnfamiljer utan bostad är självklart ett bekymmer, säger Thilander.