Möbeljätten är noga med att framhålla sitt miljöarbete och försäkrar att allt virke kommer från hållbara och ansvarsfulla skogsbruk. Detta samtidigt som man avverkar gammal unik urskog i Karelen i nordvästra Ryssland.

Enligt Ikea är skogsavverkningen i Ryssland inget konstigt eftersom den är certifierad av den internationella skogsvårdsorganisationen Forest Stewardship Council (FSC), som ska skydda unika skogar.

Artikelbild

| Transportfordon har lämnat stora spår i de karelska urskogarna om skövlats.

- Men det görs kompromisser och går inte att skydda varje skog, medger den högste chefen för FSC i Ryssland, i SVT:s program som sändes i onsdags kväll.

Söderköpingsbo bakom

Söderköpingsbon Robert Svensson, som till vardags jobbar som fotograf på Folkbladet, och som är medlem i den ideella föreningen Skydda skogen har varit med och avslöjat det här. Under två veckor i september förra året var han, tillsammans med andra medlemmar i Skydda skogen i ryska Karelen för att dokumentera den misstänkta avverkningen av urskogen.

- Vi konstaterade att Ikeas dotterbolag Swedwood bedriver storskalig avverkning av urskogar och skogar med höga naturvärden, säger Robert Svensson.

Artikelbild

| Avverkad urskog med virkestravar där många av träden hade uppnått en ålder på 500-600 år.

På resan har de följt timmerbilar ut i skogsområdet och sett hur de har skövlat gammal och orörd urskog med träd som är mellan 200 och 600 år gamla. Det här filmades och det är dessa bilder som visades i SVT igår.

Påverkat lagen

Artikelbild

| Urgammal naturskog på mark hyrd av IKEA/Swedwood i ryska Karelen.

Enligt Ikea tar företaget ett stort ansvar för miljö och ett hållbart skogsbruk.

- Avverkningar får inte skada höga naturvärden. Vi har de mest kompletta kontrollerna av våra leverantörer, säger Anders Hildeman, skogschef på Ikea, till Uppdrag granskning.

Artikelbild

| Robert Svensson, Skydda Skogen har varit med och dokumenterat avverkningen av urskogen. Foto: Titti Olovsson

Han anser också att Ikea gjort stora insatser för skogsmiljön i Ryssland, bland annat genom att man påverkat lagstiftningen i positiv riktning.

Men han medger att bilderna som visas i programmet över hur transportfordon lämnat stora spår i de karelska skogarna inte är acceptabla.

Kampanj mot Ikea

Idag torsdag startar Skydda skogen en kampanj mot Ikea.

- Vi uppmanar dem att omedelbart stoppa avverkningen i alla kvarvarande skogar med höga naturvärden. Det är det minsta de kan göra för att i någon mån kompensera för de stora förluster av naturvärden och biologisk mångfald som företaget orsakat, säger Robert Svensson, i Skydda Skogen.