Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid sitt möte på onsdagen om nya uppdrag till vårdgivarna. Tanken är att lyfta fram angelägna områden som man vill förbättra, utifrån behovsanalyser och dialoger med patienter och anhöriga.

- Med uppdragen vill vi på ett tydligt sätt uppmärksamma behoven för grupper som kan ha svårt att själva göra sig hörda, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Lasse Pettersson (VL).

Inför 2013 lyfter nämnden fram fyra områden. Det gäller språkstörning och stamning hos barn, barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, kroniska sjukdomar som medför betydande funktionsnedsättningar samt äldre med cancer.

- Neuropsykiatri är ett område där det de senaste åren kommit ny kunskap och behandlingsmetoder som vården behöver ta till sig. Tidigare beslutade uppdrag omfattar vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, säger Lasse Pettersson.

- När det gäller kroniska sjukdomar och äldre med cancer så ser vi att det är områden där behoven ökar. Allt fler äldre drabbas av cancer, vilket till stor del beror på att andelen äldre ökar i befolkningen, fortsätter Lasse Pettersson.

Förutom de fyra nya områdena finns ett antal tidigare beslutade uppdrag som är beskrivna i nämndens överenskommelser med verksamheterna. Det gäller exempelvis det generella uppdraget kring tillgänglighet och bemötande.