NORRKÖPING

Stadium Sports Camp är en dröm för många ungdomar, men en ganska dyr dröm.

Om man nu inte råkar vara 15 år och vill konfirmera sig i svenska kyrkan, för då kan campen bli gratis!

- Ja, vi betalar avgiften till sportscampen för de ungdomar som vill konfirmera sig ihop med deltagande där, säger diakonen Ingvar Sjögerud.

Hur har ni råd att betala sportscampen?

- Vi har en så kallad konfirmandpeng via kyrkoavgiften, som uppgår till 4.000 kronor per deltagare, vilket gör att avgiften till sportscampen täcks in gott och väl.

Och vad kommer sig detta samarbete, med sportscampen?

- Vi söker olika samarbetspartners för vår konfirmandundervisning och sportscampen är en av många samarbetspartner när det gäller våra konfirmander.

Ser ni lockelsen med sportscampen som ett sätt att få fler att konfirmera sig?

- Ja, och nu för tiden har vi alltid olika aktiviteter tillsammans med konfirmandundervisningen och deltagande i sportscampen är en av dessa, säger Ingvar Sjögerud.

- När det gäller sportscampen, är det enbart ungdomar från Norrköpings kyrkliga samfällighet som får vara med där. Men vi ska träffa företrädare från Linköpings stift, för att öppna upp möjligheten till konfirmation ihop med deltagande i sportscampen för fler ungdomar över hela Östergötland och kanske hela Sverige.

Är det här första året med konfirmation ihop med sportscampen?

- Nej, vi hade premiär i fjol och efter att vi fått idén, gjorde vi ett snabbt utskick och fick ihop 14 deltagare. Då körde vi en grupp med fotbollskonfirmander och det blir samma upplägg i år, med fotboll och konfirmationsundervisning.

Klaras hela konfirmationen upp under sportscampen?

- Nej, vi startar redan i november året innan, då vi träffas på helger och skollov. Sedan avslutar vi konfirmandundervisningen med två veckor under sommarlovet, varav en på sportscampen.

- Och jag kan nämna, säger prästen Pernilla Olström, att den här gruppen är den enda konfirmandgruppen med fler killar än tjejer, vilket också är bra för vår del, eftersom vi har färre killar än tjejer som konfirmerar sig.