Det politiska beslutet om jätteinvesteringen på fyra miljarder kronor på Universitetssjukhuset, US, i Linköping togs i februari 2011.

I december fick landstingsstyrelsen information om att arkivverksamheten på US inte fanns med i den investeringen.

- Det är mycket oroande att man kan missa en sådan stor grej. Att det inte finns med i planeringen överhuvudtaget. Frågan är om det finns mer saker som man har missat, säger Anna Larsson (S).

Arkiv på fem hyllmil

Landstingsarkivet, där man förvarar gamla patientjournaler, dokument och fotografier, uppskattas till cirka fem hyllmil långt. Arkivet, som måste förvaras för alltid, kräver till exempel brandsäkra väggar, rätt temperatur och fuktighet.

- Vad jag förstår är det inte billigt att bygga nya arkivlokaler eller vad man nu har tänkt göra för att lösa arkivfrågan, säger Anna Larsson.

Dyrare?

Enligt henne ska det nya arkivet vara på plats, senast i januari 2014.

Kan investeringsplanerna på Vrinnevisjukhuset få stå tillbaka på grund av det här?

– Nej, det har jag svårt att tänka mig men det är klart att man undrar hur mycket dyrare det kommer att bli när det upptäcktes så sent.

7 000 kvadratmeter

Micael Antamo, som ansvarar för landstingets fastigheter, ser inte det här som en omöjlighet, trots att det handlar om att hitta en lokal på runt 7 000 kvadratmeter, med speciella krav.

– Vi tittar just nu på tre olika alternativ, säger Micael Antamo.

Hur mycket ett arkivbygge kommer att kosta kan eller vill han inte svara på i dagsläget.

– Det kan bli så att vi hyr en befintlig lokal och anpassar den. Och då får vi ju ingen byggkostnad, säger Micael Antamo.