Föreningen är starkt kritisk till moderaternas rapport om våld i nära relationer, som den östgötske riksdagsmannen Andreas Norlén (M) står bakom.

Tidigare i veckan berättade Folkbladet om moderaternas rapport ?Vem ska tro på mig?, som handlar om mäns våld mot kvinnor och annat våld i nära relationer. Bakom rapporten står de båda moderata riksdagsledamöterna Andreas Norlén från Östergötland och Ewa Thalén Finné från Skåne.

Deras rapport bygger på besök på kvinnojourer i landet. Norlén och Thalén Finné har också besökt hälso- och sjukvården, pratat med polis, åklagare och socialtjänst runt om i Sverige. Deras rapport mynnar ut i 50 konkreta förslag till hur politiken mot våld i nära relationer kan förbättras. Ett av de viktigaste förslagen är att flytta på mannen, som slår. Han ska kunna lyftas bort från sitt hem, för att tillfälligt placeras i ett jourboende för män, enligt förslag från Norlén och Thalén Finné.

Lokalföreningen av PappaBarn i Norrköping reagerar nu kraftigt mot den ensidiga vinklingen av mannen som förövaren och att det inte framkommer att även män kan vara utsatta.

- Vi är mycket upprörda, eftersom vi träffade Andreas Norlén här i Norrköping och berättade om mäns och pappors situation. Men inget av det, som vi pratade om, finns med i rapporten. Istället presenterar han den här ensidiga bilden. Det är oerhört märkligt att de utsatta pappornas situation inte finns med, anser Magnus Jönsson.

Han menar att män i många lägen kan vara minst lika utsatta som kvinnor. Oftast handlar det om psykisk misshandel från kvinnans sida, när hon hotar med att ta barnen och försvårar kontakten mellan barn och pappa eller går så långt som att hon anklagar mannen för övergrepp på sina egna barn, konstaterar Magnus Jönsson.

- Flera av männen i vår förening har sökt hjälp och stöd hos Frideborg, efter att ha varit utsatta för psykisk misshandel i sin relation. Men för män är det fortfarande lite tabubelagt att söka hjälp, säger Magnus Jönsson.

Han efterlyser mer av kritisk granskning, när det gäller hur pappor behandlas i vårdnadstvister och av sociala myndigheter. Han tycker också att Anders Norlén och hans kollega skulle ha tagit sig tid och besökt några av landets mansjourer, för att ta reda på hur männen har det.

- Bilden som rapporten ger är rena 1800-talet, anser Magnus Jönsson.

Av rapporten framgår det tydligt att den är skriven med utgångspunkt att det är kvinnor som utsätts för våld av män, eftersom det är vanligare och att forskningen är bristfällig eller saknas, när det gäller mäns utsatthet för relationsvåld.

- Antalsmässigt är det inte en lika stor grupp av män som blir utsatta för våld i sina relationer. Men vi finns, säger Magnus Jönsson.