Under 2011 genomförde en grupp ledd av riksdagsledamöterna Andreas Norlén och Ewa Thalén Finné (M) en studie för att kartlägga vilka problem som möter kvinnor utsatta för våld i nära relationer och hur man arbetar för att bekämpa det. De besökte bland annat kvinnojourer, polis och socialförvaltning över hela landet.

- Vi har varit ute från Luleå i norr till Trelleborg i söder. För att skaffa oss en bred bild och för att ta in förslag och se hur det konkret ser ut, berättade Norlén när han presenterade rapporten på den kommunala enheten Frideborg under måndagen.

- Under 2011 har vi drivit det här utvecklingsprojektet och tanken är att det ska bli konkret politik av det.

På plats fanns representanter från så väl Frideborg som kvinnojouren och diskussionen var bitvis livlig och konstruktiv.

Rapporten innehåller en mängd förslag, men bland de som Norlén underströk lite extra fanns att det bör finnas ett relationscentrum i varje län och att det borde arbetas hårdare på att synliggöra psykisk misshandel.

- Dessutom är det viktigt att hjälpa utsatta kvinnor att få en bostad. När man väl tagit steget att lämna en relation kan det vara svårt att ta steget vidare om man till exempel dragit på sig betalningsanmärkningar i relationen. Där förespråkar vi gemensamma tag med fastighetsägare.

Gunnel Rasmusson och Monica Olander jobbar ideellt som jourkvinnor och tyckte generellt att det var bra förslag som presenterades.

- Det var många bra förslag, men de behöver utvecklas en del. Framförallt tycker jag barnperspektiv och eftervård måste belysas mer, menade Gunnel Rasmusson.

- Dock är det väldigt viktigt att sådana här frågor lyfts, underströk Monica Olander.

Andreas Norlén hade goda förhoppningar om att rapporten ska mynna ut i något konkret.

- Frågan lever i regeringen och det känns optimistiskt att driva på och få igenom förändringar.

- Man kan inte lova någon specifik tid, men det är tydligt att det är en prioriterad fråga, menade han.