Så heter nämligen det lilla samhälle, som grundades redan år 1886 av svenske immigranten Swen Leander Hurd och hans familj.

Sökning på East Sweden Texas på Google ger ungefär 895 000 resultat. Helt obekant är namnet alltså inte ute i stora världen.

Och hur skulle det kunna vara det, när den evengelisk-lutherska kyrkan i detta East Sweden uppges vara den mest fotograferade kyrkan i hela Texas (en delstat till ytan betydligt större än Sverige)?

Det lilla samhället ligger, läser vi oss vidare till, strax utanför Highway 190 åtta kilometer nordöst om Brady, i McCulloch County.

På bilder (som vi p g a copyrighten dessvärre är förhindrade att återge) ser vi lilla East Sweden ligga mitt ute på slätten, med det höga spetsiga kyrktornet stickandes upp över sädesfälten.

Frågan är nu förstås om detta East Sweden, Texas med sina stolta anor kan tänkas öppna process - företrädd av durkdrivna Texas-advokater - mot den fräcka svenska nykomling, som tänker marknadsföra sig med detta ädla gamla Texas-namn.

Eller kan det hela, i den bästa av världar, få en så fridsam upplösning som att East Sweden, Texas och East Sweden, Östergötland går och blir vänorter med varandra framöver?

Vi får välan se.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

E-post: