NORRKÖPING

Dessförinnan hade först Norrköpings kyrkogårdsnämnd och sedan Länsstyrelsen i Östergötland avslagit samma ärende precis som kammarrätten i Jönköping. Ärendet handlar om en kvinna i Kolmården utanför Norrköping som reagerade på brister, när hennes mor begravdes. Bland annat att hon inte fick ta farväl av modern innan kistan sänktes ned och att blommorna ska ha lagts huller om buller på faderns intilliggande grav.

Inte rofyllt
Slutligen ställdes också kistan snett i hålet. Begravningen blev därmed en katastrof och ett fruktansvärt minne, i stället för den rofyllda ceremoni modern haft rätt att få, anser kvinnan.

Hon har därför i sin ansökan begärt i att kistan skulle tas upp ur jorden och att gravceremonin skulle göras om. Hon ville sedan attkistan skulle gravsättas på samma plats igen. Men nu har alltså högsta förvaltningsdomstolen slagit fast att gravsättningen inte görs om, utan att kammarrättens avgörande står fast.