Enligt Stellan Jacobsson, vd för Svensk Biogas, har anläggningen tillstånd att producera 4,2 miljoner kubikmeter gas - något man hittills inte utnyttjat.

- Sedan anläggningen kom i bruk 2007 så har produktionen ökat i trappstegeffekter. Förra året byggde vi ut med en ny rötkammare och gasrening, nu satsar vi ytterligare 40 miljoner kronor på en rötkammare - som kommer att vara större än de två som redan finns - och en ny kompressorstation, säger Stellan Jacobsson.

Anläggningen som ligger granne med Händelöverket och Agroetanol på ett fält vid Oceangatan producerar i dagsläget biogasbränsle och kravmärkt biogödsel. Biogasen framställs av spannmålsrester och en alkoholfri restproduktion från Agroetanol.

Artikelbild

Ny pump
- Vi kommer att teckna avtal med Nobina - en underentreprenör åt Östgötatrafiken - och kommer att förse 34 av deras biogasbussar med bränsle. Därför bygger vi också en ny kompressorstation på Rälsgatan vid Butängen som kommer att stå färdig till sommaren, säger Stellan Jacobsson.

Fler ändamål
I framtiden hoppas Stellan Jacobsson att anläggningen kommer att kunna utnyttjas för fler ändamål, exempelvis Norrköpingsbornas matavfall.

- I dagsläget skickas matavfallet till anläggningar till Stockholm. Vad jag förstår har kommunen nu påbörjat en ansökningsprocess om att få tillstånd att bygga en avfallsanläggning här på Händelö. Jag tror att det vore bättre om vår anläggning, som redan finns, kunde ta hand om matavfallet, säger Stellan Jacobsson.