Artikelbild

| Denna så torftiga gård i Kulturkammarens kvarter ska, hoppas Pelle Filipsson, snart kunna livas upp.