"Kärleksstigen" blir då en asfalterad infartsväg, en väg som slingrar sig upp på bergets högsta toppar. Här är utsikten magnifik. Här har barnen sitt "Mulleberg", här leker förskolebarn, här orienteras det och hit kommer Åbyborna för rekreation. Men sedan planerna på att Lundbergs AB vill sälja marken som de ägt i över 30 år blev kända finns en oro bland de boende.

 

-Vi valde att flytta just hit bland annat därför att det är så fantastiskt att ha skogen så nära, säger Sigge Gustafsson.

Artikelbild

| Norrköping står inför ett vägval, Sigge Gustafsson och Tryggve Johanson hoppas valet blir att bevara skogen. Foton: Robert Svensson

 

Inte här
Det amerikanska uttrycket NIMBY - not in my backyard - inte på min bakgård, är ett känt beteende så snart byggplaner kommer på tal.

 

-Det fenomenet är så vanligt, man har inget emot att det byggs bara det inte byggs nära min tomt eller i min skog, säger stadsarkitekt Dag Johansson.

Artikelbild

 

På Facebook har de som vill rädda Åbyskogen startat en grupp, man har över 600 medlemmar och man är ute i god tid. Ärendet har ännu inte kommit upp i bygg- och miljönämnden.

Artikelbild

| Här planeras de 60 småhustomter att byggas.

 

- Vi har andra områden som är mer aktuella och jag vet inte när det här ärendet kan tänkas komma upp, säger Dag Johansson.

Artikelbild

 

 

Samtidigt som Facebookgruppen gör sig redo för att ta strid för skogen finns det ett alternativ som skulle kunna göra så att skogen bevaras. Lundbergs AB kan nämligen tänka sig att byta marken mot mark någon annanstans i kommunen.

 

Stadsarkitekt Dag Johansson tror inte att det är själva lösningen.

 

-Det är ju politikerna som måste bestämma sig för om man ska exploatera Åby eller inte. Vart ska de som vill bygga nytt i Åby bo? Vi har köer till småhustomter i hela Norrköping och i Åby är trycket stort.

 

Ett alternativ som skulle kunna avlasta köerna är om man beslutade sig för att bygga flerbostadshus för äldre i Åby, då skulle man få igång en omflyttning och frigöra villor. Men det kommer även fortsättningsvis finnas människor som vill bygga nytt.

 

- Var ska de bygga? i Mjölby? undrar Dag Johansson.

 

Politiskt beslut
Räddaskogen-gruppen hoppas nu att politikerna ska säga nej till att exploatera Åbyskogen, miljöpartisten Stefan Arrelid är själv medlem i gruppen.

 

- Skogen har ett väldigt värde som den ser ut idag och har gjort sedan jag var ung. Som privatperson kommer jag att verka för att skogen räddas.

 

Men han säger i nästa mening att han sitter på två stolar.

 

- När det blir en politisk fråga måste vi förstås sätta oss in i den, men där är vi inte än.