Närmare bestämt rör sig detta om ett projektarbete för Kiki Bünzlis praktikant Rebecka Björkholm. I Ettans kök & hantverkskcafé skulle tillagas stekt strömming med potatismos, för att sedan efter en kvart serveras på Valhallavägens äldreboende i Krokek. För den saken skulle Rebecka och hennes medhjälpare, däribland Drill och Drull, svara.

 

- Jag ringde upp enheten i slutet av juli, och de skulle ringa tillbaka. När de inte gjorde det, då ringde jag själv upp i onsdags. Då sa föreståndaren, tror jag det var, att det inte gick. Det hade hon fått veta av någon chef. Det var då jag skrev på Facebook, säger Kiki Bünzli.

Artikelbild

| Kiki Bünzli är full av idéer. Hon kommer inte att ge upp i frågan om den där nystekta strömmingen med hemlagat potatismos.Foto: Titti Olovsson

 

Mer kontakt än så förekom inte - och i det läget sätts alltså in Folkbladet på spåret.

 

Hänvisar vidare
Vi får snart tag i Valhallavägens enhetschef Tina Boström, som av allt att döma är den som Kiki Bünzli haft kontakt med. Hon vill inte säga ett jota utan hänvisar bara till sin områdeschef Eva Abrahamsson.

 

Så vi ringer upp henne i stället, och hon visar sig vara helt införstådd med fallet.

 

Hon förklarar, att kök som levererar mat till kommunen måste vara underkastade särskild prövning. Här finns höga krav på hygien och säkerhet, och i bakgrunden finns EU-direktiv.

 

- Vi kan inte ens ta in Café Opera utan vidare. Så stränga är reglerna för, hur maten ska hanteras. Sedan handlar det också om integriteten hos de gamla.

 

Eva Abrahamsson har ingen som helst synpunkt på Ettan , som kan vara hur bra som helst. Men reglerna är sådana här.

 

Särskilt strängt
Vi slår nu en signal även till kommunens kostchef Ingrid Kalm. Hon har ingen kännedom om det här fallet men bekräftar utan omsvep, att kraven är höga.

 

- Och de är ju särskilt stränga, när det handlar om känsliga grupper som äldre och barn. Eftersom Ettan inte lagat åt äldreomsorgen, har de inte kontrollerats på det viset.

 

- Det här är inte så enkelt. Och det är regelverket som styr, säger Ingrid Kalm.

 

Idel nyheter
Idag får Valhallavägens äldreboende sin mat från Råsslaskolan bara några hundra meter bort i Krokek. Den är alltså lokalproducerad så det förslår.

 

- Strömming med hemlagat potatismos ingår också då och då, säger Ingrid Kalm.

 

Vi ringer nu tillbaka till Kiki Bünzli. Eftersom hon pratat enbart med Tina Boström - och knappt ens det, eftersom Boström tydligen i stort sett bara sa nej - så är allt det, som vi här relaterat, nytt för henne.

 

- Men vad jag bad henne om var ju att fråga personal och boende, om det fanns några som ville äta den här maten.

 

- Och vi måste ju redan vara godkända av kommunen, eftersom vi under ett och ett halvt år levererade mat till Kolmårdens dagcenter. Då fakturerade vi ju kommunen, säger Kiki Bünzli.

 

Så långt komna i vår lilla undersökning kan vi bara föreslå, att hon tar kontakt direkt med Eva Abrahamsson. Tillsammans kan de båda säkert reda ut en del.

 

Bättre lycka där?
Vi har också tyckt oss förstå, att det faktum att detta utspelades i semestertid och därtill under värsta värmeböljan, kan förklara en del av kommunikationsmissarna.

 

Kiki Bünzli har nu en ny idé på gång, nämligen att kontakta ett demensboende som hon hört ska finnas i Strömsfors. Kanske är de mer samarbetsvilliga där.

 

Hon vill till slut betona, att hon sannerligen inte är ute efter att vara negativ mot äldreboendet på Valhallavägen.

 

- Nej, för jag vet ju att de verkligen bryr sig om sina gamla där, säger hon.