Flickan har inte känt sig trygg på det familjhem hon placerats i och har istället bott på en kvinnojour i Norrköping under flera månader.

 

Enligt socialstyrelsen har kommunen inte utrett flickans behov av vård tillräckligt.

 

Desstuom har man inte tagit ett officiellt beslut på 16-åringens ansökan om att bli placerad i ett särskilt familjehem.