Undersökningen genomfördes via e-post till omkring 17 500 småföretag mellan den 18 och 30 april 2018. Sammanlagt svarade 1 313 företag på frågorna. Den geografiska spridningen av de svarande motsvarar ett statistiskt urval.

– Förutom att det är djupt obehagligt att utsättas för brott är det både dyrt och tidskrävande att försöka skydda sig. Småföretagare får ta ett orimligt stort ansvar för allt från säkerhetslösningar till kostnader kopplade till sjukskrivningar och rättegångar, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs, i ett pressmeddelande.

Vismas undersökning visar att nästan var tredje småföretagare i Östergötland, 29 procent, är rädd för att utsättas för brott i sitt företagande. Samtidigt uppger var sjätte småföretagare, 16 procent, att de har utsatts för brott under de senaste tre åren. I Sverige som helhet är motsvarande siffra 30 respektive 24 procent.

– Småföretagare som känner sig trygga får en konkurrensfördel, eftersom de kan lägga tid på att utveckla sina verksamheter i stället för att försöka skydda sig mot brott. Det stärker företagsklimatet och borde därför vara en viktig fråga för såväl politiker som myndigheter, säger Boo Gunnarson.

De vanligaste brotten som drabbar småföretagare är enligt Vismas undersökning inbrott, stölder och snatterier, följt av fakturabedrägerier.

En tidigare Sifoundersökning på uppdrag av Visma visar att sju av tio svenskar, 69 procent, anser att regeringen borde göra mer för att svenskar ska starta och driva företag. Totalt svarar bara var sjunde tillfrågad, 15 procent, att de inte håller med om att regeringen borde göra mer i frågan.