I Norrköping finns det 248 registrerade hjärtstartare, vilket innebär en 175:e plats bland landets 290 kommuner vad gäller antalet hjärtstartare per invånare. 

Det visar en kartläggning som Hjärt-Lungfonden tagit fram. 

I Sverige finns 50 000 hjärtstartare, men bara 18 972 av dem är registrerade i Sveriges Hjärtstartarregister, vilket gör dem synliga för SMS-livräddare.