Norrköping Pojken var 15 år när brotten begicks. Han har nu hunnit fylla 16 år och döms för fem fall av ringa narkotikabrott med påföljden ungdomsvård.

Vid fem tillfällen mellan mars 2018 och januari 2019 har har tagits med narkotika på sig. De första gångerna med cannabis och tramadoltabletter. I januari hade han drogen MDMA, även kallad ecstasy, på sig.

– Den samlade brottslighetens straffvärde motsvarar höga böter för en vuxen person, skriver Norrköpings tingsrätt i sin dom.

Rätten går på socialtjänstens rekommedation om att pojken har ett särskilt vårdbehov och dömer honom därför till ungdosmvård.