Det är Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) som beslutat om avgiften. Händelsen handlar om en man som enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har rätt till en kontaktperson. Enligt kommunens yttrande var det svårt att hitta en passande kontaktperson, då mannen hade önskemål om såväl kön som ålder. Den första som presenterades för mannen ville han inte ha, och när kommunen lyckades hitta en annan, fick de först inte tag på mannen. Efter ett par månader träffades de dock och beslutet verkställdes.

Men när Ivo gick igenom journalanteckningarna kring ärendet, tyckte de inte att de fann stöd för kommunens ståndpunkt. Mannen hade visserligen uttryckt att han ville att kontaktpersonen skulle vara lite äldre, men hade inget önskemål om kön. Av journalanteckningarna framgår inte att mannen tackat nej till en kontaktperson, eller att han sedan varit svår att få tag på när nästa skulle presenteras.

Ivo anser därför att det dröjt oskäligt länge (ett halvår) innan mannen fick en kontaktperson och dömer ut en avgift på 10 000 kronor. Denna avgift har som syfte att motverka kommunalt lagtrots. 10 000 kronor är den lägsta avgiften, 1 miljon kronor den högsta.