Ekonomi President Donald Trumps skatteomläggning sågas av amerikanen Richard H Thaler, vinnare av ekonomipriset till Alfred Nobels minne.

Vid presskonferensen i Stockholm inför Nobelfesten gjorde Thaler klart för vad han ansåg om förslaget som bland annat innebär kraftigt sänkta bolagsskatter och skattelättnader för privatpersoner.

Om vi medger att ett av våra största problem är allt ökande klyftor så är en skattereform som har en primär effekt att öka ojämlikheter omdömeslöst, sade han.
För mig ser det här ut som en inbjudan till jurister att hitta vägar att komma runt skatter.

Thaler lyfte bland annat upp överenskommelsen när det gäller innehav av privatjetplan.

Det finns en speciell överenskommelse för privatjet. Jag tror inte de personer som använder dessa är i behov av skattelättnader, sade Thaler.