Politik Miljöpartiet vill att flygbranschen ska redovisa de utsläpp som flygresor medför.

Vi har sedan länge det här kravet på konsumentinformation för bilbranschen där man måste redovisa vad bilarna släpper ut. Detsamma tycker vi ska gälla för flygresor, säger klimatminister Isabella Lövin (MP) till Dagens Nyheter.

Kravet på en redovisning av flygresors klimatpåverkan är en av de 142 punkterna som ingår i MP:s klimatfärdplan, som presenteras nästa vecka.