Helt enkelt är det så att om överenskommelsen godtas av alla partier och om Stefan Löfven (S) blir framsläppt som statsminister av Vänsterpartiet så kommer Jämställdhetsmyndigheten att räddas i den vårändringsbudget som läggs fram, säger hon till TT.

Myndigheten fick en stympad ekonomisk ram när Moderaternas och Kristdemokraternas budget gick igenom i december. Verksamheten, som inrättades 1 januari 2018, skulle avvecklas inom ett år.

Tycker man inte att jämställdhet är viktigt kan man krascha det arbetet med gott samvete, säger Annika Hirvonen Falk.

"Har respekt för det"

I myndighetens regleringsbrev för 2019 stod att uppgiften var att förbereda avveckling med en halverad budget.

Det är det beslutet som vi har respekt för, säger Jane Isaksson, pressekreterare på Jämställdhetsmyndigheten.

Men när nu MP signalerar att pengar skjuts till i vår är tongångarna annorlunda.

Det är väldigt glädjande, men samtidigt kan man inte veta för överenskommelsen är inte i hamn än. När partier ska förhandla så kan mycket hända.

Myndighetens generaldirektör Lena Ag kommenterar den planerade nedläggningen i en debattartikel i Dagens Nyheter. Artikeln skrevs före MP:s besked på fredagen. Där bemöter hon mycket av den kritik som de fått utstå och menar att man mötts av förutfattade meningar.

Vet inte varför

Enligt Annika Hirvonen Falk fastnade mycket av debatten i myndighetens namn. Den arbetar med viktiga frågor, som att förebygga handel med kvinnor för sexuella ändamål, motverka könsstympning och utveckla metoder för att motverka hedersförtryck, säger MP-ledamoten.

Även Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin skriver på Twitter att myndigheten räddas. Men i det skriftliga dokument som presenterats om överenskommelsen mellan C, L, MP och S finns inte satsningen med.

Jag vet inte varför, säger Annika Hirvonen Falk.
Det finns i utkastet på ändringsbudget som har förhandlats fram.