Ekonomi Trots att både julhandel och Black Friday står för dörren vände handlarnas förväntningar nedåt i november.

Framtidsförväntningarna är svagare än under samma period förra året i både dagligvaru- och sällanköpsvaruhandeln, enligt Handelsbarometern från Svensk Handel.

Handlarnas tro på såväl framtida försäljning, lönsamhet och anställningsvilja minskade. Framtidsindikatorn föll med 4,4 enheter till 97,5 i Handelsbarometern för november månad.

"Det är oroande att framtidstron i handeln minskar mitt i upptakten till detaljhandelns stora försäljningsfinal", säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel, enligt ett pressmeddelande.